Category: بیماری های ارتوپدی

سندرم آرنج تنیس بازان

سندروم آرنج تنیس بازان

سندرم آرنج تنیس بازان چیست؟ علت بروز سندرم آرنج تنیس بازان چیست ؟ این عارضه به دلیل استفاده ی بیش از حد از ماهیچه های

درمان زانوی پرانتزی

درمان پای پرانتزی با توجه به دلیل ایجاد کننده  این اختلال با هم متفاوت می باشد.  این اختلال موجب قوس برداشتن پاها به طرف بیرون

درمان دیسک کمر

همه چیز درباره درمان دیسک کمر

 بنابراین بهتر است برای درمان دیسک کمر خود به پزشک متخصص که در این زمینه تخصص زیادی دارد مراجعه کنید. بسیاری از افراد بر این