Category: بیماری های ارتوپدی

سندرم آرنج تنیس بازان

سندروم آرنج تنیس بازان

سندرم آرنج تنیس بازان که به تنیس البو معروف می باشد بر خلاف نامش مخصوص تنیس بازان نبوده و دراثر استفاده ی بیش از حد

درمان زانوی پرانتزی

هنگامی که یک فرد در حالت ایستاده، قوزک پای خود را به هم متصل می کند و فاصله بین دو زانو از حالت طبیعی بیشتر

درمان دیسک کمر

همه چیز درباره درمان دیسک کمر

یکی از بیماری هایی که بسیاری از افراد ممکن است به آن دچار شوند دیسک کمر می باشد. روش های متنوعی برای درمان دیسک کمر