شهر: اردبیل

دکتر مسعود انظاری

متخصص گوش حلق بینی ،جراح سر و گردن و جراحی زیبایی

اردبیل، سرچشمه، کوچه طوی، ساختمان پزشکان نوید طبقه زیرهمکف

045332529780

دکتر مسعود-انظاری
0
(0)

اردبیل