محدوده شهری: امیر آباد

صبا عرشی

متخصص آسم و آلرژی

خیابان کارگر شمالی(امیرآباد)، بین پمپ بنزین امیرآباد و خیابان فاطمی، ساختمان آزمایشگاه بهار، ط۲، واحد ۸

86052945

doctor
0
(0)

تهران