محدوده شهری: اندیشه

ارائه تمامی خدمات آزمایشگاهی

تهران- شهر اندیشه، فاز سه، بلوار آزادی، مجتمع پزشکی آپادانا

2165555770

0
(0)

تهران

آزمایشگاه آریا