محدوده شهری: میدان آرژانتین

متخصص گوش و حلق و بینی

تهران، میدان آرژانتین، نبش الوند، ساختمان مرکزی پزشکان، طبقه چهارم

02188793999

1.7
(3)

تهران

daneshi