محدوده شهری: میدان آرژانتین

دکتر احمد دانشی

متخصص گوش و حلق و بینی

تهران، میدان آرژانتین، نبش الوند، ساختمان مرکزی پزشکان، طبقه چهارم

02188793999

daneshi
2
(2)

تهران